Hvad betyder bæredygtighed hos HEM Group?

Hos HEM Group afspejler bæredygtighed sig i alt hvad vi gør. Bæredygtighed ligger dybt i vores forretning, og vi arbejder målrettet for at gøre en forskel.

Vi står inde for al dokumentation og sporbarhed i hele forsyningskæden fra indkøb ved producenten til udlevering fra vores færdigvarelager. Bæredygtighed betyder også sporbarhed, og I et marked hvor sporbarhed spiller en større og større rolle, kan vi således levere et fyldestgørende dokument, som giver jer det fulde overblik over sporbarheden på plader købt hos os, en service som mange af vores samarbejdspartnere har tillagt stor værdi. Vi holder os hele tiden ajour i forhold til nye certificeringer, og hjælper også gerne til i processen med andre certificeringer såsom eksempelvis Svane Mærkning eller Cradle to Cradle certificering.

Industri, innovation & infrastruktur

Bla bla bla…..

 

 

Ansvarligt forbrug & produktion

Bla bla bla…

 

 

Livet på land

Bla bla bla…

 

 

Partnerskab for handling

Bla bla bla…

 

 

Miljømærkningen FSC® og PEFC™

Hos HEM Group er mere end 90% af vores træ FSC®*- eller PEFC™-certificeret. Certificeringerne er vores fælles garant for, at der i den pågældende skov ikke fældes mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er det en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker der arbejder i skoven, arbejder under ordnede forhold. Vi bliver årligt auditeret til sikring af, at alle retningslinjer omkring certificeringer overholdes.

Langt hovedparten af vores sortiment overholder desuden kravene til certificeringerne CARB, TSCA samt de nye tyske formaldehyd standarder, der anses for at blive den ledende certificering fremover.

“Hos HEM Group har vi meget stor fokus på bæredygtighed, netop vores branche spiller en stor rolle i påvirkningen på miljøet. Vi fokuserer målrettet på den positive påvirkning som følge af brugen af træ, bæredygtig skovdrift og bæredygtige løsninger indenfor byggebranchen. Vi prioriterer miljøet og stiller dermed krav til os selv og vores leverandører af træbaserede plader”.

Bo Heilskov, head of sales

Kontakt Bo

Mail: bh@hem-group.dk
Tlf: 9616 5640

HEM Groups CO2 beregner

HEM Group går forrest og hjælper kunderne med at beregne- og reducere deres CO2 aftryk. Hos HEM Group sætter vi baren højt, i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling og certificering generelt.
Samtidig gør vi en dyd ud af at hjælpe alle vores kunder bedst muligt på vej med deres bæredygtighedsrejse og med at navigere i de kraftigt stigende dokumentationskrav.

Indkøbsvolume i 2021 på 95 % certificeret træ

Vores ambitiøse mål har helt aktuelt, eksempelvis resulteret i, at vi i 2021 har kunne opgøre vores andel af indkøbte, certificerede træbasserede produkter til hele 95%. Langt størstedelen af dette indkøb overholder foruden FSC/PEFC-certificeringen også de højeste standarder i relation til indeklima, afgasning mv., i form af CARB/TSCA.

Reducere prisen ved at minimere spild

Gennem alle år, har vi i HEM Group haft fokus på at minimere spildet på de plader, som vi opskærer i vores produktion. Man kan vel godt sige, at det ligger i vores DNA at reducere spild – det er godt for miljøet og det reducerer prisen for vores kunder.
Synliggørelse af miljøpåvirkningen i form af udledning af CO2, er et nyt behov vi har mødt ved mange af vores kunder. For at imødekomme kundernes ønske, har vi det seneste år, arbejdet hårdt på at udvikle vores egen unikke CO2 beregner med hjælp fra kompetente konsulenter.

CO2 beregneren gør det muligt at:

  • Beregne den mængde CO2, som udledes op gennem værdikæden, indtil pladerne er leveret hos vores kunde enten som hele eller opskårne plader.
  • Beregne den potentielle CO2 besparelse der kan være ved at kunden lader HEM Group stå for opskæring, sammenlignet med tilsvarende opskæring på eget saveanlæg.

Alle oplysninger fra CO2 beregneren sammenfattes efter nøje gennemgang med vores kunde til en kort og præcis afrapportering, som kunden kan bruge videre i sin egen forretning. Vi kan, foruden CO2 beregningen, efter ønske supplere med data i forhold til kundens samlede køb af certificerede pladeprodukter.

Code of Conduct

Hos HEM Group arbejder vi for en pålidelig og miljømæssig velfungerende træbranche i Danmark og for at styrke brugen af træ som materiale i den grønne omstilling. Vi ønsker at fremme handel med træ fra bæredygtigt forvaltede skove, og ønsker at tage ansvar for natur og miljø i både Danmark og i leverandørlandene. Der foruden benytter vi os af de anerkendte certificeringsordninger PEFC og FSC, som dokumentation for bæredygtigt træ. Vi er medlem af Dansk Træforening, og er derfor sporbarhedscertificerede og overholder al relevant lovgivning på dansk, EU- og internationalt niveau. HEM Group sikrer altså sporbarhed gennem værdikæden således, at der alene på baggrund af et  fakturanummer kan fremsøges dokumentation for eksempelvis CARB/TSCA minimum 3 år tilbage i tiden.
Vi ønsker at gøre det nemmere og mere trygt for vores kunder at navigere i den grønne omstilling, og det kraftigt stigende dokumentationskrav som branchen møder generelt.